GLOBALT NETVÆRK

Som Danmarks største leverandør af reklame- og firmagaver er Metz forpligtet til at levere mere end høj kvalitet og smukt design. Vi er derfor medlem af FN Global Compact, og vi er stolte af at være en del af dette vigtige partnerskab, der skal skabe fremskridt for alle verdens økonomier og samfund. 

Hvad er Global Compact?
Global Compact er et frivilligt initiativ, der er startet af daværende FN-generalsekretær Kofi Annan i 1999. FNs mål med Global Compact er at få virksomheder verden over til at integrere ti formulerede principper for ansvarlig virksomhedsdrift. De ti principper omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.

Hvor mange er medlem af Global Compact?
På verdensplan er 8.700 virksomheder og organisationer tilknyttet programmet. Danmark er det land i verden med den højeste andel Global Compact-medlemmer i forhold til landets størrelse. I Danmark er i alt 200 virksomheder tilknyttet Global Compact.

Hvad er fordelen ved at være medlem?
Global Compact er en måde at få sat virksomhedens CSR-initiativer i system. Derudover kan man med medlemskabet få adgang til et globalt netværk af CSR-virksomheder, imødekomme dansk lovgivning om CSR-rapportering og bruge Global Compact til kommunikation af virksomhedens CSR-politik.

FN Global Compacts 10 principper for CSR:

Menneskerettigheder
1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde. 
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption.
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Kilde: Dansk erhverv, CSR.dk