CSR POLITIK

Som leverandør til Danmarks største virksomheder ønsker Metz at være en ansvarlig og pålidelig samarbejdspartner. Metz har ingen produktion selv, men fungerer som indkøber for vores kunder. Størstedelen af Metz’ produktion produceres i henhold til kundernes ønsker og behov. Ved at levere de rette produkter, ved at yde høj service og ved at skabe transparens gennem værdikæden, ønsker vi at bidrage til at skabe tryghed og til at understøtte en vellykket forretning for vores kunder. Det er de værdier, som Metz er grundlagt på.

Vores CSR-politik tager udgangspunkt i, at vi ønsker at gøre en positiv forskel. Ansvarlig leverandørstyring og samarbejdet med leverandører er det område, hvor vi har størst indflydelse og der, hvor vi kan gøre den største forskel i forhold til ansvarlighed. Rygraden i Metz´ CSR-indsats er de internationale principper i FN-initiativet Global Compact, som Metz tilsluttede sig i 2013.

 

Sammen med vores leverandører og med afsæt i FN Global Compact principperne, ønsker vi at arbejde for at skabe en mere ansvarlig leverandørkæde. Det gør vi ved proaktivt at påvirke og samarbejde med vores leverandører om at efterleve internationalt anerkendte principper for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption.

Klik på ikonet "COP" for at læse vores Communication on Progress rapport.


CSR

Hos Metz er vi overbeviste om, at ansvarlig virksomhedsledelse leverer både bæredygtige og forretningsmæssige resultater. Vores medlemskab af FN Global Compact er derfor en forpligtelse, vi tager alvorligt, og som udgør kernen i vores CSR arbejde. Det er først og fremmest verdens virksomheder, der driver globaliseringen, og det vil kun være gennem et globalt fællesskab og samarbejde, at vi kan sikre fremskridt, der er til fordel for alle verdens økonomier og samfund.

For yderligere spørgsmål eller rådgivning kontakt venligst
CSR ansvarlig:
Camilla Feldschau Petersen
Telefon: 44827230
Email: cfp@metz.dk


ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING


Reklamegaver bærer din virksomheds navn og logo. Det betyder, at virksomhedens brand er på spil, hvis forholdene i din leverandørkæde ikke lever op til virksomhedens egne og internationale standarder.

Hos Metz er vi bevidste om udfordringerne ved en international leverandørkæde. Vi ønsker at drive forretning på et ansvarligt grundlag og arbejder derfor systematisk med ansvarlig leverandørstyring for at reducere de risici, der knytter sig til virksomhedens ansvar. Det gør vi blandt andet ved at kigge på placering og ved at stille en række spørgsmål om forholdene hos leverandøren. Resultatet bruger vi til at vurdere, om leverandøren har en høj eller en lav risiko profil.

Metz er medlem af FN-initiativet Global Compact, og vi arbejder derfor for at fremme og integrere Global Compacts 10 principper inden for de fire temaer; menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption i vores leverandørkæde og forretningsaktiviteter. De fire temaer danner også basis for de krav, vi stiller til vores leverandører.

Code of Conduct for leverandører
Metz’ retningslinjer for aftaler med leverandører betyder, at når Metz indgår en aftale med en leverandør, skal leverandøren underskrive Metz’ Code of Conduct samt foretage en selvevaluering af sin indsats i forhold til CSR. Metz´ leverandører har herefter ansvaret for at formidle Metz’ leverandør Code of Conduct til deres underleverandører. Formålet med Metz’ Code of Conduct er at kommunikere vores forventninger til leverandørerne og styrke integrationen af internationale principper. 


Klik på ikonet "COC" nederst på hjemmesiden for at se vores leverandør Code of Conduct.


FSC-FORHANDLERLICENS

Metz A/S er godkendt som forhandler af FSC®-certificerede produkter med licens kode: FSC-N001788
www.fsc.org

Social ansvarlighed: http://dk.fsc.org/social-ansvarlighed.76.htm
FSC beskytter indfødte- og lokale befolkninger i skove verden over - lige fra samerne i Nordsverige til indianere i Sydamerika. 

I en FSC-certificeret skov er de indfødte sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort. Desuden får de lov til at frede hellige pladser og kan bevare deres bosteder og jagtområder. Der ansættes også lokale arbejdere, hvilket betyder, at lokalbefolkningen kan få en indtægt fra den skov, de bor ved og samtidig mulighed for en uddannelse i skovdrift.

FSC-forhandlerlicens
Desuden skal en procentdel af den samlede indtægt fra skoven bruges til at støtte lokalsamfundet. Det kan betyde støtte til skoler, infrastruktur, vandforsyning og lignende. FSC sikrer også, at skovarbejderne får forsamlingsret, så de kan danne fagforeninger. Samtidig sikres de en fair løn, sikkerhedsudstyr og andre sociale rettigheder.

Se mere om FSC og de 10 grundprincipper:
http://dk.fsc.org/10-gode-grunde-som-forbruger.87.htm

 

GLOBALT NETVÆRK

Som Danmarks største leverandør af reklame- og firmagaver er Metz forpligtet til at levere mere end høj kvalitet og smukt design. Vi er derfor medlem af FN Global Compact, og vi er stolte af at være en del af dette vigtige partnerskab, der skal skabe fremskridt for alle verdens økonomier og samfund. 

Hvad er Global Compact?
Global Compact er et frivilligt initiativ, der er startet af daværende FN-generalsekretær Kofi Annan i 1999. FNs mål med Global Compact er at få virksomheder verden over til at integrere ti formulerede principper for ansvarlig virksomhedsdrift. De ti principper omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.

Hvor mange er medlem af Global Compact?
På verdensplan er 8.700 virksomheder og organisationer tilknyttet programmet. Danmark er det land i verden med den højeste andel Global Compact-medlemmer i forhold til landets størrelse. I Danmark er i alt 200 virksomheder tilknyttet Global Compact.

Hvad er fordelen ved at være medlem?
Global Compact er en måde at få sat virksomhedens CSR-initiativer i system. Derudover kan man med medlemskabet få adgang til et globalt netværk af CSR-virksomheder, imødekomme dansk lovgivning om CSR-rapportering og bruge Global Compact til kommunikation af virksomhedens CSR-politik.

FN Global Compacts 10 principper for CSR:

Menneskerettigheder
1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde. 
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption.
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Kilde: Dansk erhverv, CSR.dk