CSR POLITIK

Som leverandør til Danmarks største virksomheder ønsker Metz at være en ansvarlig og pålidelig samarbejdspartner. Metz har ingen produktion selv, men fungerer som indkøber for vores kunder. Størstedelen af Metz’ produktion produceres i henhold til kundernes ønsker og behov. Ved at levere de rette produkter, ved at yde høj service og ved at skabe transparens gennem værdikæden, ønsker vi at bidrage til at skabe tryghed og til at understøtte en vellykket forretning for vores kunder. Det er de værdier, som Metz er grundlagt på.

Vores CSR-politik tager udgangspunkt i, at vi ønsker at gøre en positiv forskel. Ansvarlig leverandørstyring og samarbejdet med leverandører er det område, hvor vi har størst indflydelse og der, hvor vi kan gøre den største forskel i forhold til ansvarlighed. Rygraden i Metz´ CSR-indsats er de internationale principper i FN-initiativet Global Compact, som Metz tilsluttede sig i 2013.

 

Sammen med vores leverandører og med afsæt i FN Global Compact principperne, ønsker vi at arbejde for at skabe en mere ansvarlig leverandørkæde. Det gør vi ved proaktivt at påvirke og samarbejde med vores leverandører om at efterleve internationalt anerkendte principper for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption.

Klik på ikonet "COP" for at læse vores Communication on Progress rapport.


CSR

Hos Metz er vi overbeviste om, at ansvarlig virksomhedsledelse leverer både bæredygtige og forretningsmæssige resultater. Vores medlemskab af FN Global Compact er derfor en forpligtelse, vi tager alvorligt, og som udgør kernen i vores CSR arbejde. Det er først og fremmest verdens virksomheder, der driver globaliseringen, og det vil kun være gennem et globalt fællesskab og samarbejde, at vi kan sikre fremskridt, der er til fordel for alle verdens økonomier og samfund.

For yderligere spørgsmål eller rådgivning kontakt venligst
CSR ansvarlig:
Camilla Feldschau Petersen
Telefon: 44827230
Email: cfp@metz.dk