ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING


Reklamegaver bærer din virksomheds navn og logo. Det betyder, at virksomhedens brand er på spil, hvis forholdene i din leverandørkæde ikke lever op til virksomhedens egne og internationale standarder.

Hos Metz er vi bevidste om udfordringerne ved en international leverandørkæde. Vi ønsker at drive forretning på et ansvarligt grundlag og arbejder derfor systematisk med ansvarlig leverandørstyring for at reducere de risici, der knytter sig til virksomhedens ansvar. Det gør vi blandt andet ved at kigge på placering og ved at stille en række spørgsmål om forholdene hos leverandøren. Resultatet bruger vi til at vurdere, om leverandøren har en høj eller en lav risiko profil.

Metz er medlem af FN-initiativet Global Compact, og vi arbejder derfor for at fremme og integrere Global Compacts 10 principper inden for de fire temaer; menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption i vores leverandørkæde og forretningsaktiviteter. De fire temaer danner også basis for de krav, vi stiller til vores leverandører.

Code of Conduct for leverandører
Metz’ retningslinjer for aftaler med leverandører betyder, at når Metz indgår en aftale med en leverandør, skal leverandøren underskrive Metz’ Code of Conduct samt foretage en selvevaluering af sin indsats i forhold til CSR. Metz´ leverandører har herefter ansvaret for at formidle Metz’ leverandør Code of Conduct til deres underleverandører. Formålet med Metz’ Code of Conduct er at kommunikere vores forventninger til leverandørerne og styrke integrationen af internationale principper. 


Klik på ikonet "COC" nederst på hjemmesiden for at se vores leverandør Code of Conduct.