FSC-FORHANDLERLICENS

Metz A/S er godkendt som forhandler af FSC®-certificerede produkter med licens kode: FSC-N001788
www.fsc.org

Social ansvarlighed: http://dk.fsc.org/social-ansvarlighed.76.htm
FSC beskytter indfødte- og lokale befolkninger i skove verden over - lige fra samerne i Nordsverige til indianere i Sydamerika. 

I en FSC-certificeret skov er de indfødte sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort. Desuden får de lov til at frede hellige pladser og kan bevare deres bosteder og jagtområder. Der ansættes også lokale arbejdere, hvilket betyder, at lokalbefolkningen kan få en indtægt fra den skov, de bor ved og samtidig mulighed for en uddannelse i skovdrift.

FSC-forhandlerlicens
Desuden skal en procentdel af den samlede indtægt fra skoven bruges til at støtte lokalsamfundet. Det kan betyde støtte til skoler, infrastruktur, vandforsyning og lignende. FSC sikrer også, at skovarbejderne får forsamlingsret, så de kan danne fagforeninger. Samtidig sikres de en fair løn, sikkerhedsudstyr og andre sociale rettigheder.

Se mere om FSC og de 10 grundprincipper:
http://dk.fsc.org/10-gode-grunde-som-forbruger.87.htm